Ιανουάριος 2022 αρχείο

Σχετικά με τις πρόσφατες αστυνομικές εισβολές στα πανεπιστήμια

Οι αστυνομικές εισβολές σε πανεπιστημιακούς χώρους τις τελευταίες εβδομάδες εμπεριέχουν μια πρόγευση των κρατικών-κυβερνητικών προθέσεων. Καθώς φαίνεται, οι εισβολές αυτές συνιστούν τμήμα ενός ευρύτερου κρατικού σχεδίου δημιουργίας έντασης που βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και έχει μια απτή σκοπιμότητα: να διαμορφώσει το κλίμα που θα προϋπαντήσει την πανεπιστημιακή αστυνόμευση.Εφαλτήριο υπήρξε η προαναγγελμένη εκκένωση του κατειλημμένου χώρου …

Συνέχεια ανάγνωσης